Totinokonkurs.pl

Strony Www

Strona przygotowana dla eventu – konkurs firmy produkującej alkohole. Strona przekazuje podstawowe założenia konkursu, oraz ma na celu zbieranie zgłoszeń wraz ze zdjęciami, które będą brały udział w konkursie.
www.totinokonkurs.pl

 

Strona stworzona przy współpracy z domem mediowym www.thinkingsouls.pl